Стоматолошки и заботехнички услуги

Нудиме широка палета на фиксна протетика, мобилна протетика, CAD Design, протези, цирконија, керамика и останати заботехнички услуги, вршиме бесплатна достава на нашите производи во земјата и странство.

ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА
 • Итно згрижување на пациенти;
 • РТГ панорамска снимка;
 • Пломбирање;
 • Чистење на забен камен;
 • Залевање на фисури;
 • Воздушно полирање на заби;
 • Флуор заштита на млечни заби;
 • Изработка на заштитни гуми за бруксизам;
 • Изработка на спортски заштитни гуми;
 • Избелување на заби.
 ПРОТЕТИКА
 • Фиксна протетика (коронки и мостови);
 • Мобилна протетика (визил, тотални и парцијални протези);
ЕНДОДОНЦИЈА
 • Лекување на каналите на коренот на забот.
ОРАЛНА ХИРУРГИЈА СО ИМПЛАНТОЛОГИЈА
 • Вадење на импактирани заби, апикотомија, современа Piezo хирургија и друго.
 • Вградување на импланти.
ФИКСНА ПРОТЕТИКА
 • Цирконија;
 • Цирконија до 14 члена во блок;
 • Цирконија врз импланти;
 • Цирконија со директно штрафење врз импланти;
 • Антериор цирконија;
 • E.max;
 • Титан керамика;
 • Титан керамика врз импланти;
 • Метал керамика;
 • Метал керамика врз импланти;
 • Шултер керамика;
 • Фрез места;
 • Телескоп коронки;
 • Атачмени, Клизачи, Долдер пречки.
МОБИЛНА ПРОТЕТИКА
 • Хибридни акрилатни мостови на штрафење врз импланти;
 • Комбинирани визил протези;
 • Скелетирани класични визил протези;
 • Тотални протези;
 • Парцијални протези.
КОМПЈУТЕРСКО ДИЗАЈНИРЊЕ (CAD DESIGN)
 • Конструкции за фиксни и мобилни протетски помагала;
 • Комплетни протетски помагала со целосна
  анатомоморфолошка форма.

Последни Новости

/ Новости

Вложувањето во континуираната едукација на нашите вработени е приоритет во нашата ординација, се со цел најголем бенефит да имаат нашите пациенти.

/ Новости

hyperDENT® - Уметноста на денталното инженерство, во Дентал Крафт

Стоматолошкиот центар Дентал Крафт останува во текот со најсовремените светски методи за производство на дентални продукти, од кои нашите клиенти ќе бидат, како и досега неизмерно задоволни и среќни. Насмевката е одраз на вашата личност, а ние и понатаму ќе се грижиме за беспрекорната функција и совршениот изглед на нашите производи.

/ Новости

Дигиталната протетика е иновативен пристап во областа на здравствената технологија и стоматологијата

Дигиталната протетика овозможува изработка протетски помагала коронки и мостови, користејќи напредни компјутерски и дигитални техники. Во нашиот случај, го користиме најдобриот интраорален скенер Sirona Primescan, кој е најпрецизниот и најбрз на пазарот.

ГАЛЕРИЈА СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА

НАШИ БРОЈКИ

Задоволни и насмеани клиенти

0
импланти
0
порцелански заби
0
задоволни пациенти

ГАЛЕРИЈА ЗАБНА ТЕХНИКА

ЗАДОВОЛНИ ПАЦИЕНТИ

ГАЛЕРИЈА ПРЕД/ПОТОА

Стоматолошки центар

Стоматолошка ординација

Стоматолошка ординација Дентал Крафт предводена од Д-р Цвете Павлоски

повеќе

Забна техника


Заботехничка лабораторија основана од страна на г. Александар Блажевски

повеќе