Стоматолошки услуги

Квалитетот на нашите стоматолошки услуги се темели врз непрекинато инвестирање во најсовремена опрема, најнови материјали од реномирани и докажани светски производители, усовршување и пременување на новите знаења и континуирано следење и имплементирање на наjвисоките стандарди од страна на нашиот тим. Секојдневно ги следиме новите светски трендови и тежнееме кон поместување на границите на квалитет, брзина и професионалност. Тоа прави да се чуствуваме сигурни и подготвени во секое време на нашите пациенти да им го понудиме најдоброто решение во корист на нивното орално здравје. Најнапред е важно да напоменеме дека во првиот контакт со нашите пациенти ја проверуваме нивната здравствена состојба, можните лекови кои ги примаат во моментот, евентуалните алергии, медицинската историја и друго. Кога е здравјето на нашите пациенти во прашање, тука не постои компромис. Во продолжение се наведени нашите стоматолошки услуги кои се со гарантиран квалитет.

Општа Стоматологија

Итно згрижување на пациенти
РТГ панорамска снимка
Пломбирање
Чистење на забен камен

повеќе

ИМЛАНТОЛОГИЈА
Вградување на импланти

повеќе

ЕНДОДОНЦИЈА

 


Лекување на каналите на коренот на забот

повеќе

Протетика

Фиксна протетика (коронки и мостови)
Мобилна протетика (визил, тотални и парцијални)

повеќе

Орална Хирургија


Вадење на импактирани заби
Апикотомија
Современа Piezo хирургија и друго.

повеќе

Запознајте го нашиот стоматолошки тим

Д-р Цвете Павлоски

Специјалист орален хирург

Д-р Маја Панева

Спец. по стоматолошка протетика

Д-р Елена Станојковска

Специјализант по ендодонција

Настасија Јанкулова

Стоматолошки асистент

Александра Александрова

Стоматолошки асистент

НАШИ БРОЈКИ

Задоволни и насмеани клиенти

0
импланти
0
порцелански заби
0
задоволни пациенти